Mission, vision og værdier

Mission

 • Vi er en personlig ejet virksomhed, som ved vores faglige ekspertise, service og produktsortiment gør en behandlingsmæssig forskel.
 • Vi arbejder målrettet på fortsat at have et loyalt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunder og leverandører.
 • Vi leverer en hurtig og fleksibel service, der sikrer at vi bevarer og udvikler samarbejdet med de nordiske hospitaler. Vi har desuden tilstrækkelig kapacitet - finansiel som menneskelig - som sikrer at kunderne får deres produkter til tiden.
 • Vores kernekompetencer er at kunne levere produkter, der forbedrer patientbehandlingen indenfor ortopædi samt rådgivning ved opstart af nye afdelinger.

Vision

 • At Ortotech med udgangspunkt i samhandel med offentlige og private hospitaler betragtes som en seriøs og nytænkende samarbejdspartner.
 • For at bevare vores konkurrencedygtighed vil vi løbende udvide vores produktsortiment og indgå aftaler om relevante nye agenturer.

Værdier

 • Kvalitet
  • Ortotech går ikke på kompromis med kvaliteten!
  • Vi anser det for vigtigt at patienterne hurtigst muligt kan genoptage deres normale liv, selvom de har gennemgået en kompliceret operation. Derfor har vi i Ortotech nøje udvalgt det produktsortiment som vi står inde for, således at vi kan tilbyde brugerne ”det bedste alternativ til originalen”.
 • Ansvarlighed
  • For produkter, der er frigivet til markedet, og som Ortotech vurderer relevant for vores kunder/patienter, vil der normalt allerede foreligge udenlandske kliniske evalueringer. I modsat fald vil Ortotech igangsætte kliniske evalueringer sammen med de nordiske hospitaler, således at kunderne altid kan være sikre på, at produkterne ikke udgør nogen uventet risiko.
 • Engagement
  • Gennem vores omfattende netværk er vi til stadighed proaktive i søgningen efter nye behandlingsmuligheder. Derfor deltager vi både på de væsentligste internationale kongresser som på de nationale konferencer. Vi er ligeledes velorienterede fra udviklingsstederne, som ikke nødvendigvis altid er til stede på landets kongresser.
  • Den store faglige interesse afspejler sig også i den daglige omgang med vores kunder/brugere.
 • Tillid og loyalitet
  • Samarbejdet med vores kunder og leverandører baserer sig på en høj grad af gensidig tillid og loyalitet. Vi modtager ofte vigtig information i forventning om en gensidig tavshedspligt, i lighed med den der eksisterer i behandlersystemet.